Danh sách mail CBCC Văn phòng Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

     

01

Phan Trọng Hổ

Giám đốc 

hopt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.822170
02 Nguyễn Hữu Vui Phó giám đốc  vuinh@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.683009
03 Đào Văn Hùng Phó giám đốc  hungdv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.825259

04

Trần Văn Phúc

Phó giám đốc 

phuctv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.749464
         

II

Văn phòng Sở

 

vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 
01 Nguyễn Văn Thương Chánh văn phòng thuongnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn 0256.3749464

02

Nguyễn Thiện Phước

Phó chánh văn phòng

phuocnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.3812332

03

Bùi Thị Mỹ Dung

Kế toán

dungbtm@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.3812336
04 Hồ Quốc Tuấn Chuyên viên tuanhq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 0256.3812336
05 Hồ Đình Phương Chuyên viên phuonghd@snnptnt.binhdinh.gov.vn 0256.3812332

06

Võ Thị Thùy Loan

Chuyên viên

loanvtt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.3822917

07

Ngô Thị Vũ Tâm

Chuyên viên

tamntv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.3812336
08 Nguyễn Lý Gia Ngang Lái xe   0256.3812336
09 Nguyễn Cân Lái xe   0256.3812336
10 Phạm Thị Thanh Xuân Tạp vụ   0256.3812336
11 Bùi Thị Xuân Mai Tạp vụ   0256.3812336
         

III

Phòng KHTC

 

khtc@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667

01

Phạm Văn Thọ

Trưởng phòng

thopv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667
02 Trần An Phó trưởng phòng antran@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.818667

03

Hoàng Hữu Hùng

Chuyên viên

hunghh@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667

04

Võ Thị Minh Chiến

Chuyên viên

chienvtm@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667
05 Phạm Thị Thúy Hà Chuyên viên haptt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.818667

06

Đinh Văn Hạnh

Chuyên viên

hanhdv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667

07

Huỳnh Thị Tuyết

Chuyên viên

tuyetht@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.818667

08

Phạm Thị Thanh Tâm Chuyên viên tamptt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.818667
09 Lê Hoàng Ái Kha Chuyên viên khalha@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.825647
         

IV

Phòng Tổ chức

- cán bộ

 

tccb@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 

01

Hồ Vĩnh Thảo

Trưởng phòng

thaohv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811449

02

Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

nghianh@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811449

03

Nguyễn Thị Kim Thư

Chuyên viên

thuntk@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811449
04 Trịnh Thúy Vân Chuyên viên vantt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.811449
05 Nguyễn Quốc Hưng Chuyên viên hungnq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.811449
         

V

Thanh tra Sở

 

thanhtra@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.820877
01 Lê Bá Thừa Chánh thanh tra thualb@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.823877

02

Tạ Hồng Điềm

Phó chánh thanh tra

diemth@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.823877

03

Cao Quốc Thịnh

Chuyên viên

thinhcq@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.820877

04

Nguyễn Quang Lộc Chuyên viên locnq@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.820877
         

VI

Phòng Khoa học

- Kỹ Thuật
 

 

khkt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811211
01 Nguyễn Duy lâm Trưởng phòng lamnd@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.3824133
02 Ngô Văn Tỉnh Phó trưởng phòng    

03

Phạm Tấn Phát

Chuyên viên

phatpt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811211

04

Phạm Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhpth@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.811211
05 Nguyễn Thị Thu Đông Chuyên viên dongntt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.811211
         

VII

Phòng QLXDCT

 

qlxdct@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.826942

01

Hồ Đắc Chương

Trưởng phòng

chuonghd@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.826942

02

Ngô Vĩnh Khánh

Phó trưởng phòng

khanhnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.826942

03

Hoàng Đình Tiên

Chuyên viên

tienhd@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.826942

04

Nguyễn Văn Bảo

Chuyên viên

baonv@snnptnt.binhdinh.gov.vn

02563.826942
05 Lê Nghiêm Thuận Chuyên viên thuanln@snnptnt.binhdinh.gov.vn 02563.826942
         

VIII

Văn thư Sở

 

admin@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.382.2917

IX

Văn phòngSở

 

snnptnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn

hoặc

vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn

0256.3749.464
FAX Văn phòng Sở   Điện thoại Kiểm tra FAX: 0256.3812.336 FAX: 0256.3827.777


     Thông báo

- Góp ý dự thảo Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định

hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC sửa đổi, bổ sung; thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

-Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải honas, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định

-Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019

-Góp ý Dự thảo Quyết định Danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố các Quyết định Giao dự toán NSNN tại Sở NN và PTNT trong năm 2019

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ- UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh
Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Các kế hoạch về phòng chống tham nhũng của Sở Nn và PTNT tỉnh Bình Định 

Dự thảo các Quy Chế phối hợp

Tài liệu chính sách an toàn của Dự án tái thiết

Tài liệu nghiệm thu Báo cáo rà soát Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định

Báo cáo dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8

Văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Biểu mẫu cung cấp thông tin đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

Thông tin truyển sinh năm 2017 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

Tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết sáng ngày 9/5/2017 tại UBND tỉnh

Video hướng dẫn các thao tác xử lý trên Hệ thống văn phòng điện tử danh cho Lãnh đạo và Chuyên viên

Thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí

Hướng dẫn chặn thư rác trong hệ thống thư điện tử công vụ

Thông báoo về việc phối hợp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo về PCCC

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên, tàu kiểm ngư 

Hướng dẫn nhanh Sử dụng thư điện tử công vụ năm 2017

V/v tổ chức Tết dương lịch Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tài liệu Dự thảo Họp nội dung thông qua danh mục sự nghiệp công NĐ 141

Video hướng dẫn Kỹ năng PCCC. CNCH

Thông báo: Thực hiện Chuyên mục "Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

     Văn bản mới
Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp vốn Trung ương

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Định

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật xử lý vi phạm hành chính

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

Ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nông nghiệp và PTNT

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015

Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng CĐML

Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ các làng nghề, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác liên kết xã gắn với tiêu thụ nông sản

Hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Phê duyệt mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đonạ 2014-2016 về XDNTM

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020

Quy định giải quyết chế độ của Chủ nhiệm HTX có quy mnoo toàn tỉnh thời bao cấp

Nghị định của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá BĐ trực thuộc Sở NN và PTNT

Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quyết định : V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục HC không liên thông trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ (QĐ số 1682 đổi lại QĐ số 1862)

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC mới ban hành, thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v công bố danh mục thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục văn bản Chính phủ, bộ ngành Trung ương
CÔNG TÁC ĐẢNG
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
Phổ biến giáo dục pháp luật
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
CHI CỤC QLCL
Kết quả quan trắc môi trường
Cù Lao Xanh Homestay
Báo cáo ngành
Quản lý XDCT
Dự báo sâu bệnh
Công báo Bình Định
Cù Lao Xanh Tourism - Du lịch Cù Lao Xanh
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA) Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
Bản quyền thuộc về:SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822917 - 056.3812332 - Fax: 056.3827777 .
Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Phan Trọng Hổ - Giám Đốc