Ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc”. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng đã có kết luận chỉ đạo Hội nghị tại Thông báo số 1338/TB-BNN-VP ngày 24/02/2020

Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đã tổ chức “Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc”. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y/Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố; đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; đại diện một số tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền thông. 

Sau khi nghe báo cáo của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, các địa phương, đại diện một số doanh nghiệp, các tổ quốc quốc tế phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luân như sau:

1.    Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, các báo cáo tham luân và ý kiến phát biểu của các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; biểu dương Cục Thú y và Cục Chăn nuôi đã chuẩn bị tốt báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, chăn nuôi. Bộ giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý, hoàn thiện các báo cáo, trình Thứ trưởng Phùng Đức Tiến xét duyệt, gửi các địa phương để làm tài liệu tham khảo, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở.

2.    Thời gian qua, ngành chăn nuôi, thú y đã đạt được một số kết quả quan trọng như: (i) Chăn nuôi an toàn sinh học quy mô lớn, chăn nuôi theo chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh đã được chú trọng, tiếp tục có chiều hướng tăng cao, đạt trên 50% tổng đàn; (ii) Hầu hết các loại vắc xin phòng bệnh đã có sẵn, đặc biệt Việt Nam đã sản xuất thành công được nhiều loại vắc xin quan trọng để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; (iii) Hệ thống các cơ quan thú y, khuyến nông, chăn nuôi đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn; (iv) Hệ thống văn bản pháp lý, trình độ quản trị chăn nuôi cơ bản đầy đủ và tương đối tốt; (v) Đặc biệt, có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân.

         Tuy nhiên, nguy cơ các loại dịch bệnh, nhất là các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác trên động vật có thể tiếp tục phát sinh, lây lan trong thời gian tới là rất cao, do một số nguyên nhân sau: (i) Thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là mưa và rét tại các tỉnh phía Bắc, tạo điều kiện rất thuận lợi cho các loại mầm bệnh đang hiện hữu trong môi trường, trong một số quần thể vật nuôi có thể phát sinh dịch bệnh; (ii) Tổng đàn gia súc ăn cỏ, gia cầm cao nhất từ trước đến nay, nhưng quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn nhiều, bên cạnh đó việc nuôi tái đàn lợn sẽ tăng cao trong thời gian tới; (iii) Hoạt động buôn bán, lưu thông gia súc, gia cầm và các sản phẩm động vật rất lớn; (iv) Tập quán, thói quen buôn bán, giết mổ động vật theo truyền thống (như sử dụng thịt tươi, bán gia cầm sống còn phổ biến,...).

3.  Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, giảm thiệt hại kinh tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng các quy định của Luật thú y, Luật chăn nuôi, văn bản hướng dẫn thi hành các luật; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020; Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019) về phòng, chống Cúm gia cầm; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng,..; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu cho các nhóm vật nuôi sau đây:

a)    Đối với gia cầm

-    Tập trung các nguồn lực chủ động giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm khác; đặc biệt chú ý đối tượng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, những địa phương có ổ dịch cũ, nguy cơ cao; kịp thời phát hiện ổ dịch, tổ chức khoanh vùng, xử lý dứt điểm, không để phát sinh ổ dịch mới, không để lây lan diện rộng; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời tổ chức tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho các đối tượng nguy cơ cao, tiêm bao vây ổ dịch; đẩy mạnh việc xây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

-    Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vân chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm làm lây lan dịch bệnh theo quy định.

b)    Đối với lợn

-    Tiếp tục tăng cường hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học; có biện pháp quản lý nuôi tái đàn, phải đăng ký với chính quyền địa phương trước khi tái đàn.

-    Đề nghị các doanh nghiệp giảm giá bán lợn; biểu dương các doanh nghiệp tiên phong thực hiện việc giảm giá lợn như CP, Dabaco, GreenFeed; các địa phương có các giải pháp quản lý bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi và người tiêu dùng.

c)  Đối với đại gia súc và gia súc khác

- Các địa phương cần khẩn trương tổ chức rà soát lại các hộ nhỏ lẻ, tổng đàn để có biện pháp kiểm soát phù hợp, hiệu quả.

-  Tăng cường hoạt động giám sát dịch bệnh trên các đối tượng tăng đàn trong thời gian qua (như bệnh Tụ huyết trùng đối với đàn dê, các loại dịch bệnh ở thỏ nuôi), tránh để dịch bệnh bùng phát diện rộng.

4.   Đề nghị các tỉnh thực hiện đồng bộ Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn diện môi trường trong một tuần, ưu tiên sử dụng vôi bột, vừa có tác dụng khử trùng tốt, vừa cải thiện môi trường chăn nuôi, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh; phải thân trọng khi sử dụng hóa chất để dập dịch.

5.  Giao Cục Thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện:

a)  Tổng hợp kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vắc xin, hóa chất,... để kịp thời xem xét, đề xuất hỗ trợ theo quy định cho các địa phương tổ chức phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

b) Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn gia súc, gia cầm, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

c)  Chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát và ứng phó với các loại dịch bệnh.

d) Thành lập các đoàn công tác đến địa phương có dịch, địa phương có nguy cơ cao để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh.


Theo mard.gov.vn  (Cập nhật ngày 13-02-2020)    Các tin liên quan:
  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi hạ dần giá lợn (11-03-2020)
  Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ (05-03-2020)
  Xã Tây Phú: hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (09-09-2019)
  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định hoạt động đặc thù của Hợp tác xã nông nghiệp (03-09-2019)
  Hội chợ Vietfish 2019 đã khai mạc (30-08-2019)
     Thông báo

- Triển khai thực hiện một số nội dung để phòng phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

- Thông báo Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Quyết định Ban hành TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

- Tài liệu chính sách an toàn Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

- Góp ý dự thảo Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định

hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC sửa đổi, bổ sung; thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

-Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải honas, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định

-Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019

-Góp ý Dự thảo Quyết định Danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố các Quyết định Giao dự toán NSNN tại Sở NN và PTNT trong năm 2019

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ- UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh
Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Các kế hoạch về phòng chống tham nhũng của Sở Nn và PTNT tỉnh Bình Định 

Dự thảo các Quy Chế phối hợp

Tài liệu chính sách an toàn của Dự án tái thiết

Tài liệu nghiệm thu Báo cáo rà soát Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định

Báo cáo dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8

Văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Biểu mẫu cung cấp thông tin đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

Thông tin truyển sinh năm 2017 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

Tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết sáng ngày 9/5/2017 tại UBND tỉnh

Video hướng dẫn các thao tác xử lý trên Hệ thống văn phòng điện tử danh cho Lãnh đạo và Chuyên viên

Thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí

Hướng dẫn chặn thư rác trong hệ thống thư điện tử công vụ

Thông báoo về việc phối hợp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo về PCCC

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên, tàu kiểm ngư 

Hướng dẫn nhanh Sử dụng thư điện tử công vụ năm 2017

V/v tổ chức Tết dương lịch Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tài liệu Dự thảo Họp nội dung thông qua danh mục sự nghiệp công NĐ 141

Video hướng dẫn Kỹ năng PCCC. CNCH

Thông báo: Thực hiện Chuyên mục "Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

     Văn bản mới
Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp vốn Trung ương

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Định

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật xử lý vi phạm hành chính

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

Ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nông nghiệp và PTNT

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015

Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng CĐML

Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ các làng nghề, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác liên kết xã gắn với tiêu thụ nông sản

Hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Phê duyệt mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đonạ 2014-2016 về XDNTM

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020

Quy định giải quyết chế độ của Chủ nhiệm HTX có quy mnoo toàn tỉnh thời bao cấp

Nghị định của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá BĐ trực thuộc Sở NN và PTNT

Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quyết định : V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục HC không liên thông trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ (QĐ số 1682 đổi lại QĐ số 1862)

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC mới ban hành, thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v công bố danh mục thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định

Quyết định sửa đổi Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định : Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Quyết định : Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục văn bản Chính phủ, bộ ngành Trung ương
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Phổ biến giáo dục pháp luật
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
CHI CỤC QLCL
Cù Lao Xanh Homestay
Báo cáo ngành
Dự báo sâu bệnh
Cù Lao Xanh Tourism - Du lịch Cù Lao Xanh
Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA) Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
Bản quyền thuộc về:SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3822917 - 0256.3812332 - Fax: 0256.3827777 .
Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Phan Trọng Hổ - Giám Đốc