Công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và hiểu sâu sắc rằng: Xây dựng nông thôn mới là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, nhờ vào những nỗ lực tuyên truyền của các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng mà nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng cao; huy động được nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới và bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những khởi sắc nhất định.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Ngày 28.3 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định do các đồng chí Lê Kim Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định chủ trì Hội thảo, với sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các bài tham luận được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, báo cáo về tình hình công tác tuyên truyền của địa phương trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hình thức cổ vũ, khuyến khích các tổ chức, đơn vị địa phương đồng tâm, hiệp lực, chung tay xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thiết thực.

Qua các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã nhất trí đánh giá: Trong thời gian qua, các cấp uỷ, đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan thông tin đại chúng đã quan tâm dành nhiều thời lượng hơn, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình trong thời gian qua đã dành thời lượng đáng kể để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đã tổ chức các buổi toạ đàm và giới thiệu những mô hình hay, những cách làm mới, những tập thể và cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Báo Bình Định, Bình Định điện tử đã mở chuyên mục “xây dựng nông thôn mới” định kỳ trên các số báo phát hành vào thứ tư hàng tuần. Ban Dân vận Tỉnh uỷ với phong trào “Dân vận khéo” đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần vào thành công chung của công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế. Về nội dung: Công tác tuyên truyền tuy sớm được triển khai song chưa thực sự có chiều sâu và điểm nhấn. Nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đa số mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, các thông tin khác vẫn còn mang tính một chiều, chưa có nhiều tác phẩm mang tính phản biện, tương tác cao. Về hình thức: Một số hình ảnh trên báo chí, truyền hình về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới chưa phát huy hiệu quả, đồng thời chất lượng chưa cao. Về thời lượng: thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều, chưa được liên tục, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Chủ trương xây dựng nông thôn mới đang triển khai đa phần theo trình tự từ tỉnh, huyện, xã, thôn (mấu chốt là ở bí thư, thôn trưởng), trong khi sự tiếp thu và cách truyền đạt của những người này đang rất hạn chế ngay cả cán bộ một số ban, ngành ở xã còn một số điều chưa hiểu về xây dựng nông thôn mới.

Từ việc phân tích, đánh giá những hạn chế trong công tác tuyên truyền trong thời gian qua, các đại biểu đã đưa ra giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn trong thời gian tới. Trước hết làm cho các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể quần chúng, cán bộ đảng viên tại cấp xã có nhận thức cao, thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chương trình phát triển nông thôn. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tổ chức trong tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực các cấp, chủ yếu là ở cấp xã để cán bộ nhận thức cơ bản rằng, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Tỉnh sẽ thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên đài Phát thanh - Truyền hình như hiện nay, các ban ngành, tổ chức Hội đoàn thể các cấp cần tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể hội viên và thông qua hội viên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Báo chí cần phải tạo ra diễn đàn để bạn đọc, các nhà quản lý, nhà chuyên môn, người nông dân chia sẻ nhau những quan điểm suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm… trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, phối hợp tuyên truyền trên đài truyền thanh của địa phương, tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, đặc biệt là những bài nêu cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời biên soạn tài liệu hỏi và đáp, sổ tay với nội dung xoay quanh chương trình xây dựng nông thôn mới một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân và làm cho mỗi hộ gia đình biết rõ phải làm gì, xóm mình làm công trình nào trong năm nay, đóng góp bao nhiêu, bằng hình thức gì...

Bên cạnh đó, Tỉnh phải thường xuyên tổ chức các hội thi, các chương trình văn nghệ được sân khấu hóa ca ngợi quê hương đất nước, các tiểu phẩm về phong trào hiến đất mở đường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp…

Ban Chỉ đạo nông thôn mới cũng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương rong và ngoài tỉnh./.


VP ĐPXDNTM  (Cập nhật ngày 02-04-2013)    Các tin liên quan:
  Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (21-02-2013)
  CÁT KHÁNH: NGƯỜI DÂN PHẤN KHỞI CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (21-02-2013)
  CÁT KHÁNH: NGƯỜI DÂN PHẤN KHỞI CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (19-02-2013)
  Xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Lộc - Phù Mỹ (06-02-2013)
  PHƯỚC MỸ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (14-11-2012)
     Thông báo

- Thông báo Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Quyết định Ban hành TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

- Tài liệu chính sách an toàn Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

- Góp ý dự thảo Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định

hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC sửa đổi, bổ sung; thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVTV thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

-Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải honas, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định

-Tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019

-Góp ý Dự thảo Quyết định Danh mục nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công bố các Quyết định Giao dự toán NSNN tại Sở NN và PTNT trong năm 2019

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ- UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh
Dự thảo quyết định điều chỉnh, bổ
sung, thay thế Quyết định số 28/2015/ QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh

Các kế hoạch về phòng chống tham nhũng của Sở Nn và PTNT tỉnh Bình Định 

Dự thảo các Quy Chế phối hợp

Tài liệu chính sách an toàn của Dự án tái thiết

Tài liệu nghiệm thu Báo cáo rà soát Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định

Báo cáo dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8

Văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Biểu mẫu cung cấp thông tin đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office

Thông tin truyển sinh năm 2017 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

Tài liệu phục vụ hội nghị tổng kết sáng ngày 9/5/2017 tại UBND tỉnh

Video hướng dẫn các thao tác xử lý trên Hệ thống văn phòng điện tử danh cho Lãnh đạo và Chuyên viên

Thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí

Hướng dẫn chặn thư rác trong hệ thống thư điện tử công vụ

Thông báoo về việc phối hợp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo về PCCC

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên, tàu kiểm ngư 

Hướng dẫn nhanh Sử dụng thư điện tử công vụ năm 2017

V/v tổ chức Tết dương lịch Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tài liệu Dự thảo Họp nội dung thông qua danh mục sự nghiệp công NĐ 141

Video hướng dẫn Kỹ năng PCCC. CNCH

Thông báo: Thực hiện Chuyên mục "Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

     Văn bản mới
Cho vay phát triển ngành lâm nghiệp vốn Trung ương

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Định

Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015

Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật xử lý vi phạm hành chính

Ban hành bộ chỉ số đánh giá, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật

Ban hành Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Bình Định

Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

Về việc bổ sung vốn nhập bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nông nghiệp và PTNT

Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015

Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới

Thông tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và xây dựng CĐML

Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ các làng nghề, HTX trong tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước

Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác liên kết xã gắn với tiêu thụ nông sản

Hỗ trợ giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp

Phê duyệt mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đonạ 2014-2016 về XDNTM

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020

Quy định giải quyết chế độ của Chủ nhiệm HTX có quy mnoo toàn tỉnh thời bao cấp

Nghị định của Chính phủ quy định một số điều về Luật HTX

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQL Cảng cá BĐ trực thuộc Sở NN và PTNT

Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quyết định : V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục HC không liên thông trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ (QĐ số 1682 đổi lại QĐ số 1862)

Quyết định : V/v công bố danh mục thủ tục HC mới ban hành, thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v phê duyệt quy trình nội thất giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh BĐ

V/v công bố danh mục thủ tục HC thay thế, thủ tục HC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT/UBND cấp huyện tỉnh BĐ

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định

Nghị quyết 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định

Quyết định sửa đổi Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định : Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trong lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Quyết định : Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục văn bản Chính phủ, bộ ngành Trung ương
Công dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời
Phổ biến giáo dục pháp luật
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
CHI CỤC QLCL
Cù Lao Xanh Homestay
Báo cáo ngành
Dự báo sâu bệnh
Cù Lao Xanh Tourism - Du lịch Cù Lao Xanh
Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA) Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
Bản quyền thuộc về:SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3822917 - 0256.3812332 - Fax: 0256.3827777 .
Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Phan Trọng Hổ - Giám Đốc