Ứng dụng CNTT

Hình minh họa

TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ THÚC ĐẨY VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG I-SPEED ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET VIỆT NAM  

 •   24/06/2024 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ THÚC ĐẨY VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG I-SPEED ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET VIỆT NAM
Hình minh họa

Tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet Việt Nam  

 •   24/06/2024 04:26:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2024, UBND tỉnh Bình Định có Công văn số 4273/UBND-VX về việc phối hợp tuyên truyền, sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
Hình minh họa

Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ NN và PTNT năm 2024

 •   02/04/2024 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
QĐ Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024
Dưa lưới được áp dụng công nghệ tưới nước tự động thông minh của HTX La’sfarm (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định)

Lợi ích từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định

 •   02/01/2024 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 494
 •   Phản hồi: 0
Ngoài việc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết văn bản trong quản trị công ở cơ quan Nhà nước, chuyển đổi số còn giúp nông dân địa phương giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trong nông nghiệp.
1 Backdrop 16 9 01

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

 •   23/09/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023
Hình minh họa

Quyết định Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định (2023)

 •   05/06/2023 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định
Hình minh họa

Kế hoạch Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

 •   12/09/2022 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 743
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
Hình minh họa

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   06/09/2022 11:07:00 AM
 •   Đã xem: 1282
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-SNN ngày 25/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Định;
Hình minh họa

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định

 •   27/05/2022 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 757
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định
Hình minh họa

KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 •   08/11/2021 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
Quyết định số [3299/QĐ-SNN ngày 23/9/2019] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định số [3299/QĐ-SNN ngày 23/9/2019] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
Quyết định số [1700/QĐ-SNN ngày 16/5/2017] Về việc Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT Bình Định

Quyết định số [1700/QĐ-SNN ngày 16/5/2017] Về việc Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT Bình Định
Quyết định số [3842/QĐ-SNN ngày 20/11/2013] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử công vụ và Văn phòng điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định số [3842/QĐ-SNN ngày 20/11/2013] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử công vụ và Văn phòng điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử công vụ và Văn phòng điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
Quyết định số [1116/QĐ-SNN ngày 04/4/2017] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở NN và PTNT Bình Định

Quyết định số [1116/QĐ-SNN ngày 04/4/2017] Về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở NN và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở NN và PTNT Bình Định
Quyết định số [585/QĐ-SNN ngày 05/8/2019] Về việc Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT

Quyết định số [585/QĐ-SNN ngày 05/8/2019] Về việc Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở NN và PTNT
Quyết định số [1201/QĐ-SNN ngày 10/4/2017] Về việc thành lập Tổ Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Sở Nông nghiệp Sở NN và PTNT Bình Định

Quyết định số [1201/QĐ-SNN ngày 10/4/2017] Về việc thành lập Tổ Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Sở Nông nghiệp Sở NN và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Thành lập Tổ Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Sở Nông nghiệp Sở NN và PTNT Bình Định
Quyết định số [1212/QĐ-SNN ngày 06/5/2013] Về việc thành lập tổ triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Quyết định số [1212/QĐ-SNN ngày 06/5/2013] Về việc thành lập tổ triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Thành lập tổ triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định
Quyết định số [71/QĐ-SNN ngày 09/01/2017] Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định số [71/QĐ-SNN ngày 09/01/2017] Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định
Quyết định số [1606/QĐ-SNN ngày 25/5/2016] Về việc giao nhiệm vụ công chức làm công tác chuyên trách Quản trị mạng và trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Quyết định số [1606/QĐ-SNN ngày 25/5/2016] Về việc giao nhiệm vụ công chức làm công tác chuyên trách Quản trị mạng và trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

 •   05/11/2020 03:01:06 PM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Giao nhiệm vụ công chức làm công tác chuyên trách Quản trị mạng và trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

2138/BTTTT-CVT

V/v phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Thời gian đăng: 24/06/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:2

327/QĐ-SNN

Quyết định : V/v công bố công khai giao bổ sung Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Công khai QĐ 322)

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:15

328/QĐ-SNN

Quyết định : V/v công bố công khai giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (công khai QĐ 326)

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 44 | lượt tải:13

398/TB-VPUBND

Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 06/5/2024 đến ngày 17/5/2024

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:24

349/TB-VPUBND

Danh mục văn bản nhận của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương từ ngày 22/4/2024 đến ngày 03/5/2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:15
205817925-544505503352187-9144422428669456198-n.jpg 118537129-10157970792479822-3451611124786988349-o.jpg 116570717-10157924460349822-6520651536196792254-o.jpg 101104647-177889277035337-8739303053359841280-n.jpg 21615984-10155219086919822-1059293438531476461-n.jpg
bộ nnptnt
UBND tỉnh Bình Định
đảng bộ tỉnh bđ
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay2,349
 • Tháng hiện tại72,106
 • Tổng lượt truy cập2,529,610
ảnh 1
ảnh 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây